Loading...

Open gespreksvoering

Wat hoor jij, als je naar anderen luistert?

Leer een luisterhouding aannemen die de ander uitnodigt om te vertellen.

Wat je hoort als je luistert is erg afhankelijk van je eigen denkkaders. Wat hoor jij, als je naar anderen luistert? Tijdens deze tweedaagse training wordt je je bewust van het feit dat open gesprekken voeren echt een vak is. Je wordt getraind in het stellen van vragen in plaats van het geven van adviezen en antwoorden, we leren je je vragen open te formuleren en te luisteren naar wat er echt speelt aan de andere kant van de tafel. Je leert luisteren tussen de regels door: niet alleen naar wat er gezegd wordt, ook naar wat er niet gezegd wordt. Ook leer je luisteren naar non-verbaal gedrag. Wat zie je? En hoe reageer je? Je leert een luisterhouding aannemen die de ander uitnodigt om te vertellen.

Aan het eind van de training
- Kun je je vooroordeel opzij zetten
- Ben je een goede gesprekspartner doordat je vragen stelt
- Kun je luisteren naar verbale en non-verbale signalen
- Kun je luisteren naar wat er niet gezegd worden
- Neem je een open gesprekshouding aan
- Ben je je bewuster geworden van je primaire gesprekshouding

In Company
Wij kunnen al onze trainingen en opleidingen maatwerk In Company aanbieden. We stemmen maximaal met u af waar binnen uw organisatie behoefte aan is. Mogelijkheden verkennen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Dag 1
Je leert luisteren naar jezelf en naar anderen. Je wordt gespiegeld op jouw houding in gesprekken. Je wordt je bewust van vragen die je stelt en van de manier waarop je overkomt op je omgeving.

Aan het einde van dag 1
- Ben je je bewust van je eigen kwaliteiten
- Ben je je bewust van je eigen valkuilen
- Pas je je non-verbale houding aan
- Stel je andere vragen dan je gewend bent

Dag 2
Tijdens de tweede dag oefenen we met gesprekstechnieken. Je leert een open gesprek te voeren. Daarin leer je gebruik te maken van nieuwe technieken, die je nog niet eerder hebt gebruikt. Je wordt je bewuster van je eigen houding en leert nieuwe houdingselementen te integreren in je handelingsrepertoire.

Doelgroep:
Iedereen die effectief wil leren solliciteren, werkzoekenden

Duur:
2 dagen, van 08.30 – 17.00

Dagen:
Donderdag 18 januari 2018
Vrijdag 19 januari 2018

Kosten:
- Excl. 21% BTW € 995,-
- Incl. 21% BTW € 1.203,95

direct inschrijven voor deze training

Meer weten over deze training?

Neem contact met ons op