Loading...
Skip to Content

opleidingen & trainingen

Human Resource management & Change

Human Resource Management & Change
De dynamiek van veranderen

Het werkveld van een HR-professional is steeds meer aan het verschuiven. Waar een decennia of twee geleden nog vooral gedacht werd in personeelsfunctionarissen, is de rolopvatting nu heel anders. Steeds meer HR-professionals hebben de afgelopen jaren de verschuiving gemaakt naar de rol van HR-Businesspartner. De inrichting van de HR-functie is hierdoor minder operationeel geworden, maar meer strategisch van karakter. Als HRprofessional word je geacht een stevige sparringpartner te zijn van de directie of het bestuur en tegelijkertijd de verbinding te kunnen maken met de werkvloer en tactisch kader.

Juist door deze transities lopen de disciplines HRM en Change steeds meer in elkaar over. Iedere nieuw ontworpen strategie heeft immers implicaties voor HRM, maar ook voor gedrag van mensen. Uiteindelijk heeft iedere nieuwgevormde strategie veranderkundige implicaties.

Dag 1 – Change, complexiteit en de koffieautomaat
Tijdens de eerste cursusdag staan we uitvoerig stil bij de manier waarop veranderprocessen werken in organisaties. Vanuit toeleverende disciplines, zoals de complexiteitstheorie en organisatiedynamica analyseren we hoe veranderingen in organisaties werken, op welke wijze dit ineen grijpt met HRM en welke rol de koffieautomaat hierin speelt.

Onderwerpen die voorbijkomen en waarin we je expert maken zijn:
Organisatiedynamica
HRM en Change
Sociaal constructivistische processen in organisaties
Rolverschuivingen van de HR-professional
Complexiteitsdenken
Beïnvloedingsstrategieën
De HR-businesspartner

Dag 2 - Hulpmiddelen en interventies
Tijdens dag 2 gaan we met name in op concrete veranderinterventies die je (in samenwerking met tactisch kader) kunt inzetten om beoogde veranderingen te realiseren. We kijken naar verschillende interventiemogelijkheden op zowel meso als macroniveau, maar ook op microniveau. Je leert te denken vanuit sociale netwerken en vanuit keyplayers en gatekepers. We maken onderscheid tussen de harde en zachte kant van veranderen en werken verschillende interventiemethoden uit op beide niveaus. Je past interventies toe op de situatie in jouw organisatie en maakt een concreet plan voor een interventie, die je tussen dag 2 en 3 ook echt uitvoert.

Dag 3 – Wat vraagt het van mij?
De uitgevoerde interventie levert je veel informatie op over je eigen handelingswijze. Op individueel niveau is de kracht en overtuigingskracht van jou als adviseur niet alleen verbonden met het inzetten van de juiste interventies en het maken van een goede analyse. Het heeft ook te maken met jouw positionering als HR-professional. Dit laatste is erg verbonden met jouw gedragsstijlen en voorkeuren. We analyseren dit aan de hand van het DISC-gedragsstijlen model. We kijken naar jouw gedragsvoorkeuren, maar ook naar je responsstijl. Als input voor de trainingsdag lever je informatie aan vanuit jouw organisatie, waarin jij de adviserende rol hebt. De casus kan bijvoorbeeld over je uitgevoerde interventie gaan, of over het adviseren van het directieteam. We maken een script van jouw casus en gaan op dag 3 met een trainingsacteur aan de slag. Vooraf analyseren we je DISC-profiel in de intervisiegroepen en stellen we je kwaliteiten en valkuilen scherp. Tijdens de trainingsdag gaan we aan de hand van scripted training en action learning aan de slag met jouw wijze van handelen in jouw casus. Je krijgt concrete feedback die je direct kunt toepassen.

Tussen de trainingsdagen in krijg je begeleide intervisie. Samen met je vakgenoten uit andere organisaties puzzel je op jouw organisatie en bijhorende casuïstiek en reflecteer je op je eigen rol. Je wisselt ervaringen en informatie uit en leert casusgericht met elkaar onder begeleiding van een ervaren en deskundig HRM docent.

Aantal cursusdagen: 3

Aantal intervisiebijeenkomsten: 3

Maximaal aantal deelnemers: 16

Leervormen: e-learning, cursusdagen, action learning, intervisie, scripted training, tussentijdse opdrachten

Inverstering: € 1.995,-

Persoonlijk advies

Onze adviseurs helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke opleiding of training het beste bij jouw doelstellingen past. Ook voor praktische vragen kun je terecht bij onze afdeling advies.

Bel voor vrijblijvend advies: 033-87 95 270 / 06-48 26 20 60

Informatie aanvragen:

033-87 95 270 / 06-48 26 20 60