Loading...

Effectiviteit in interactie

Hoe positioneer jij je ten opzichte van anderen?

Hoe jij je positioneert ten opzichte van anderen bepaalt voor een groot deel hoe anderen tegen jou aankijken.

De mate waarin jij het verschil maakt hangt voor een deel samen met je eigen kennis en ervaring, maar voor een nog groter deel met de manier waarop jij je positioneert ten opzichte van anderen. De mate waarin jij in staat bent je effectief te positioneren ten opzichte van anderen om je heen, bepaalt voor een groot deel hoe anderen tegen jou aankijken en in welke mate ze jouw ideeën en inzichten accepteren.

In deze training gaan we op een interactieve manier met elkaar werken aan de manier waarop jij je positioneert in gesprekken met anderen.
Je leert:
- onderscheid maken tussen inhoud en betrekking;
- eigen patronen herkennen en benoemen;
- omgaan met weerstand;
- gespreksvaardigheden;
- stappen te zetten in lastige situaties.

Aan het eind van de training
- Durf je stappen te zetten in contact met anderen
- Heb je inzicht in verschillende interactieposities en de effectiviteit daarvan
- Heb je inzicht in je eigen interactiepatronen
- Ben je aangescherpt door vakgenoten

In Company
Wij kunnen al onze trainingen en opleidingen maatwerk In Company aanbieden. We stemmen maximaal met u af waar binnen uw organisatie behoefte aan is. Mogelijkheden verkennen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek..

We gaan één dag aan de slag. In de ochtend wordt je je bewust van je eigen patronen in specifieke situaties met anderen, waarin je zelf de interactie aangaat. De inzichten die je opdoet passen we toe in gesprekssimulaties in de middag. Je leert belemmerende overtuigingen te benoemen en zet deze om naar helpende overtuigingen. Je krijgt gerichte feedback op je gedrag in verschillende situaties en past je gedrag aan zodat je effectiever bent in interactie met anderen!

Doelgroep:
Professionals, coaches

Duur:
1 dag, van 08.30 – 17.00

Dagen:
Deze training draait op de volgende dagen:
Donderdag 2 november 2017
Donderdag 7 december 2017

Kosten:
- Excl. 21% BTW € 495,-
- Incl. 21% BTW € 598,95

Locatie: Midden Nederland

direct inschrijven voor deze training

Meer weten over deze training?

Neem contact met ons op