Loading...
Skip to Content

opleidingen & trainingen

Human Resource management & Change

Duurzame inzetbaarheid
Op weg naar een vitale organisatie

Iedere leidinggevende wil zijn of haar medewerkers duurzaam inzetbaar houden. Bij duurzame inzetbaarheid komt veel kijken. We onderscheiden vitaliteit, werkvermogen en employability. We kunnen het bekijken vanuit het perspectief van de werkgever (employer) en vanuit het perspectief van de werknemer (employee). Beide perspectieven komen in deze cursus uitvoerig aan de orde, door middel van interactieve e-learnings, cursusdagen met ervaren en deskundige docenten een intervisiebijeenkomsten, waarin je door middel van action learning aan de slag gaat met je eigen casus.

Dag 1 – Employer
De eerste dag gaat over het perspectief van de werkgever. We kijken met name naar de harde kant van duurzame inzetbaarheid. We analyseren het kwantitatieve plaatje met je: kosten, performance en alignement. We leren je hoe je vitaliteit kunt kwantificeren en hoe je het onderwerp als HR-professional goed op de kaart kunt zetten, juist door de zachte en harde kant aan elkaar te verbinden. De cursusdag resulteert in een paar opdrachten die je uitvoert. De opdrachten die je meekrijgt houden het midden tussen inhoud en skills. Je maakt bijvoorbeeld niet alleen een analyse, maar voert ook een adviesgesprek met een manager of directeur, waarin je vanuit de kwantitatieve gegevens adviseert. De opdrachten bespreek je in intervisieverband onder begeleiding van een ervaren coach.

Dag 2 - Employee
Dag 2 gaat over alle factoren die vanuit het perspectief van de werknemer een rol spelen in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. We kijken naar bronnen van energie en bronnen van stress. Ingewikkelde thema’s komen voorbij. Thema’s waar je als HR-professional mee te maken hebt, zoals: flow, verslaving, schulden, pesten op de werkvloer, werk-privé balans, rouwverwerking, scheiding, burn-out en bore-out. Gedurende deze dag gaan we voornamelijk in op het signaleren van dergelijke omstandigheden, maar ook op het effect ervan op de werknemer én op diens omgeving en prestaties. We leren je goede en werkbare gespreksmethoden om dergelijke zaken bespreekbaar te maken vanuit je rol als HR-adviseur.

Dag 3 – De rol van HR
Op de laatste trainingsdag heb je al veel opdrachten, e-learnings en intervisiebijeenkomsten met boeiende casusbesprekingen achter de rug. We richten de camera nu op jou. Je rol als HR-professional in duurzame inzetbaarheid is onmiskenbaar. Je leert tijdens deze dag te kijken vanuit drie perspectieven: employer, employee en HR en verbind deze aan elkaar door de juiste interventies te doen. Je leert welke adviezen je kan geven in specifieke situaties en wordt met name op het gebied van rolopvatting, positionering, beïnvloedingsstrategieën en gesprekstechnieken getraind. We leren je de juiste positie te kiezen en gedegen adviezen over te brengen, zowel op inhoud als betrekking, waarin alle perspectieven geborgd zijn.

Aantal cursusdagen: 3

Aantal intervisiebijeenkomsten: 3

Maximaal aantal deelnemers: 16

Leervormen: e-learning, cursusdagen, action learning, intervisie, scripted training, tussentijdse opdrachten

Inverstering: € 1.995,-

Persoonlijk advies

Onze adviseurs helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke opleiding of training het beste bij jouw doelstellingen past. Ook voor praktische vragen kun je terecht bij onze afdeling advies.

Bel voor vrijblijvend advies: 033-87 95 270 / 06-48 26 20 60

Informatie aanvragen:

033-87 95 270 / 06-48 26 20 60