Loading...
Skip to Content
Onze diensten

Versterken

Wij zorgen dat belangrijke sleutelposities in uw organisatie ingevuld zijn. We zijn ervaren in het vinden van tijdelijke en vaste HRM professionals, leidinggevenden en change managers.

Onze interim trajecten zijn georiënteerd op tijdelijke invulling van sleutelposities en op het begeleiden van verandertrajecten en organisatieontwikkeling. Wij geloven dat organisaties versterkt worden door zowel de structuur als de cultuur te verstevigen. Onze professionals worden hier dan ook op geselecteerd. Andersom vinden wij het belangrijk dat onze kandidaten zich goed kunnen vinden in een opdracht en passen bij de opdrachtgever. Wij geloven dat een juiste person-job fit en person-environment fit de kwaliteit van de opdracht en de resultaten ten goede komt. Daarom selecteren wij onze kandidaten niet alleen zorgvuldig, maar staan wij ook in nauw contact met onze opdrachtgevers om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de organisatiecultuur en strategie.

We werken door middel van een snelle en heldere analyse, concrete resultaat- doelstellingen en zetten interventies in om daadwerkelijk tot cultuur- en gedragsverandering te komen. We stemmen daarbij af op de beoogde strategische doelstellingen en maken altijd de vertaalslag naar kritisch succesvol gedrag. De deur gaat dicht als het resultaat behaald is.

Ontwikkelen

Wij helpen organisaties, teams en medewerkers tot ontwikkeling en groei te komen.

Wij bieden een breed aanbod aan inspirerende blended learning cursussen, trainingen, masterclasses en inspiratiesessies op het gebied van communicatievaardigheden, leiderschap, samenwerking en Human Resource & Change Management.

In onze leertrajecten halen wij de werkelijkheid van de deelnemers naar binnen doe. Dat noemen we action learning. We sluiten aan bij de situatie van de deelnemer zodat er daadwerkelijk stappen gezet kunnen worden. Inzicht, haalbare stappen en borging op de lange termijn zijn daarbij onze uitgangspunten.

Coachen

Wij geloven in individuele groei en in de kracht van teams. Iedere medewerker heeft een unieke set aan kwaliteiten en talenten, die door allerlei omstandigheden onvoldoende tot hun recht komen.

Onze coaches en teamcoaches zijn zeer ervaren en behelzen een combinatie van mens- en resultaatgerichtheid. Onze individuele coachtrajecten zijn gericht op functioneringsvraagstukken, verbetertrajecten, loopbaanvragen en leiderschapsontwikkeling. Wij houden van mensen en van resultaat en bedden individuele ontwikkeling altijd in in de context van de organisatie. Dit doen we door hands-on opdrachten mee te geven die uitgevoerd worden op de werkvloer en door gebruik te maken van trainingsacteurs.

Naast indiviuele medewerkers zijn wij zeer ervaren op het gebied van teamcoaching. Onze teamcozches versterken teams met uiteenlopende vraagstukken. Wij hebben een bewezen trachrecord op het gebied van teambuilding, samenwerkingstrainingen, communicatieverbetering, teamconflicten, structuur- en procesverbeteringen, zelforganisatie en samenvoeging van teams en afdelingen. Onze coahces zijn er altijd op gericht om teams te versterken en kijken daarbij naar de belangrijkste parameters van teamsamenwerking: leiderschap, taakvolwassenheid, samenwerking, communicatie, en groepsdynamica.

Overzicht Opleidingen en Trainingen
033-87 95 270 / 06-48 26 20 60