Loading...
Skip to Content
opleidingen & trainingen
Leiderschap

Contextueel leiderschap

Deze training is bedoeld voor leidinggevenden die de basis op orde willen hebben. Je volgt 3 modules, waarin je leert leidinggeven van binnenuit en met oog voor je context.

Module 1 – Ik als leider
Als leidinggevende moet je in eerste instantie jezelf goed kennen. Je moet sturing kunnen geven aan jezelf, voordat je effectief sturing kunt geven aan je omgeving. Je leert in deze module jezelf kennen en ontdekt wat je blinde vlekken zijn, maar ook welke kwaliteiten je hebt en hoe je daarvanuit kunt handelen. Dit doen we door vooral jouw eigen achtergronden goed in beeld te brengen en samen met jou te onderzoeken op welke wijze dit je leiderschap beïnvloedt. Je krijgt een biografisch interview, waarvan je de belangrijkste conclusies verwerkt in een leiderschapsplan, dat je bespreekt met je intervisiegroep. Ook krijg je een DISC-gedragsstijlenanalyse en een drijfveren analyse en leer je je eigen specifieke kenmerken, kwaliteiten en valkuilen kennen en ontdek je vanuit welke principes jij in het leven staat en handelt als leidinggevende.

Ten slotte leren we je hoe je jezelf aanstuurt en regie voert op prioriteiten, doelen en je eigen stijl van leidinggeven. We doen dit vanuit het achterliggende principe dat je pas écht goed leiding kunt geven aan anderen als je eerst leert om effectief leiding tegen aan jezelf

Module 2 – Ik en mijn team
Teams kunnen enorm goede prestaties leveren, mits op de juiste wijze aangestuurd en begeleid. Teams kunnen echter ook een bron van frustraties vormen voor de teamleden en de teamleider. De mate waarin teams effectief of juist ineffectief zijn heeft sterk te maken met een aantal essentiële factoren die van invloed zijn. Deze factoren komen tijdens module 3 voorbij, waarbij de teamleiders een analyse maken van hun eigen team en een plan ontwikkelen om het team verder door te ontwikkelen.

De volgende onderwerpen komen langs: 1. Verschillende fases van taakvolwassenheid.
2. De invloed van groepsdynamische processen.
3. Teamscripts en regimebewakers.
4. Omgaan met verschillen binnen het
team en zorgen dat deze complementair worden.
5. Psychologische veiligheid.

De module wordt afgesloten met een teamanalyse van het eigen team ten aanzien van de thema’s die voorbij zijn gekomen én de voorbereiding van een sessie met het eigen team, die je als afronding van de module uitvoert.

Module 3 – Ik en mijn organisatie
Tijdens de laatste module leer je vanuit de context van je organisatie denken en kijken. Nu je jezelf goed kent en weet wat je drivers, blinde vlekken en kwaliteiten zijn, weet je ook hoe je je op effectieve wijze verhoudt tot het strategisch niveau. Je krijgt inzicht in belangrijke organisatiekundige principes en leert denken op strategisch niveau. Ook leren we je de vertaalslag maken van strategie naar gedrag. Je werkt aan je eigen organisatiesensitiviteit en ontdekt wat belangrijke structuur- en cultuurkenmerken zijn van jouw organisatie. We sluiten de module af met een organisatieanalyse, waarin je een aantal concrete verbeteringen definieert die in jouw organisatie doorgevoerd kunnen worden.

Aantal trainingsdagen: 6

Aantal intervisiebijeenkomsten: 4

Maximaal aantal deelnemers: 12

Leervormen: e-learning, training, action learning, intervisie, scripted training

Persoonlijk advies

Onze adviseurs helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke opleiding of training het beste bij jouw doelstellingen past. Ook voor praktische vragen kun je terecht bij onze afdeling advies.

Bel voor vrijblijvend advies: 033-87 95 270 / 06-48 26 20 60

Informatie aanvragen:

033-87 95 270 / 06-48 26 20 60