Loading...
Skip to Content
opleidingen & trainingen
Communicatievaardigheden

Coachingsvaardigheden basis

Veel mensen hebben in hun werk een coachende functie. De kern van coaching is de ander begeleiden in zijn ontwikkeling of leerproces. Dit doe je niet door adviezen te geven, maar door eigenaarschap te creëren bij de ander en hem te helpen taakvolwassen te worden ten aanzien van zijn eigen vraagstuk.

Coachen is best een kunst. Het vraagt vier dingen van je:

• Methodische vaardigheden.
Deelnemers worden gedurende de cursus getraind in de methodische kant van coaching en het begeleiden van ontwikkeling.

• Gespreksvaardigheden.
Deelnemers krijgen praktische handreikingen aangeboden en oefenen in de juiste gesprekstechnieken, zodat zij eigenaarschap bij de coachee stimuleren en de coachee helpen zijn of haar eigen ontwikkeling vorm te geven.

• Kennis van persoonsdynamica.
Vragen als: hoe worden mensen biografisch gevormd, hoe komen denkschema’s tot stand, wat is eigenaarschap en hoe herken je het niveau hiervan? Op welke manier activeer je als coach iemands veranderbereidheid en verandermotivatie? Welke rol spelen intrapsychische processen bij leren?

• Kennis van jezelf.
Dit laatste is onmisbaar. Als je anderen coacht moet je ook je eigen kwaliteiten en valkuilen goed kennen. We gaan gedurende deze cursus uitgebreid in op bovenstaande 4 onderwerpen en trainen je hands on en zeer concreet in het verbeteren van je inzichten én vaardigheden. We trainen in deze training situationeel en scripted. Dat wil zeggen dat we situaties uit jouw eigen coaching in de training halen en met behulp van een trainingsacteur uitspelen.

• Communicatievaardigheden
Op deze wijze kun je alles wat je leert direct en concreet toepassen in voor jou herkenbare situaties. Daarnaast doen we op deze manier precies waarin we zelf geloven: we maken je eigenaar van je eigen leerproces en leren je leren.

Aantal trainingsdagen: 2

Aantal intervisiebijeenkomsten: 2

Maximaal aantal deelnemers: 8

Leervormen: e-learning, training, action learning, intervisie, scripted training

Persoonlijk advies

Onze adviseurs helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke opleiding of training het beste bij jouw doelstellingen past. Ook voor praktische vragen kun je terecht bij onze afdeling advies.

Bel voor vrijblijvend advies: 033-87 95 270 / 06-48 26 20 60

Informatie aanvragen:

033-87 95 270 / 06-48 26 20 60