Loading...
Skip to Content
Blog

Coaching: het begeleiden van een leerproces

Leren is iets moois, maar ook iets ingewikkelds. Mensen kunnen soms echt gevangen zitten in hun eigen patronen en iedere keer weer in dezelfde valkuil stappen. Het bijzondere van coaching, is dat je als coach een coachee gefaseerd kunt begeleiden richting verandering van aangeleerde gedragsstrategieën en onderliggende overtuigingsmechanismen. Een coachee die in een verbetertraject terecht is gekomen, is zover gekomen dat hij of zij vast is gelopen door zijn eigen toedoen. We zien dan niet zelden veel weerstand (de coachee ziet niet in dat hij iets te veranderen heeft, is het er niet mee eens of vindt het spannend), maar ook frustratie (de coachee wil wel veranderen maar weet niet hoe). De coachee is zich vaak nog niet zo bewust van zijn of haar eigen gedrag en is het dan meestal ook niet eens met de feedback die hij of zij gekregen heeft, zeker als hieraan een zware consequentie hangt, zoals het verlies van werk. Hij heeft iets los te laten maar ziet het zelf nog niet. Leren is wat dat betreft een proces dat stap voor stap gaat en waar je als coach met zorgvuldigheid doorheen moet wandelen. Je neemt de coachee aan de hand en wandelt al vragend door de verschillende fases van leren:

1. Bewustwording

In deze fase wordt de coachee zich bewust van gedragspatronen en onderliggende overtuigingen. Als coach verken je vooral de voor en nadelen van gedrag en laat je je coachee deze zelf ontdekken

2. Acceptatie

De coache moet eerst voorbij de weerstand om uit de veilige zone te komen. Want hoewel gedragsuitingen contraprodctief kunnen zijn, ze zijn wél vertrouwd! In deze fase heb je geduld als coach. Is de weerstand verdwenen? Dan ga je naar de volgende fase.

3. Herkennen

De coachee komt hier terecht in de bewust onbekwame fase. ‘Ik doet het weer’. Als coach bevestig je: ‘wat goed dat je het herkent!’ En…. Je nodigt uit: ‘zullen we samen kijken hoe het anders kan?’

Toepassen

Samen zoek je naar gedragsalternatieven en geef je de coachee de opdracht mee om deze te gaan toepassen in situaties. De coachee gaat succes ervaren en het nieuwe gedrag wordt beloond met positieve ervaringen. Je bevestigt en viert de successen met de coachee.

Mensen helpen in een leerproces betekent geduld hebben. Leren gaat langzaam. Bevestig, onderzoek, wees nieuwsgierig, nodig uit.

1 / 2 volgende

033-87 95 270 / 06-48 26 20 60